สสนก. ย่อมาจากอะไร?

สสนก. ย่อมาจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
เว็บไซต์ สสนก.

ศอร. ย่อมาจาก อะไร?

ศอร. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เว็บไซต์ ศอร.

ธพส. ย่อมาจาก อะไร?

ธพส. ย่อมาจาก บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เว็บไซต์ https://www.dad.co.th

กอช. ย่อมาจาก อะไร?

กอช. ย่อมาจาก กองทุนการออมแห่งชาติ
เว็บไซต์ http://www.nsf.or.th

มทร. ย่อมาจาก อะไร?

มทร. ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th

ศอ.ปส.ย. ย่อมาจาก อะไร?

ศอ.ปส.ย. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน
เว็บไซต์/เพจ https://www.facebook.com/CYDOT

ส.ปส.กช. ย่อมาจาก อะไร?

ส.ปส.กช. ย่อมาจาก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ http://www.thaiappe.net

สสวท. ย่อมาจาก อะไร?

สสวท. ย่อมาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th

สปภ. กทม. ย่อมาจาก อะไร?

สปภ. กทม. ย่อมาจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ http://www.bangkokfire.com

ปภ. ย่อมาจาก อะไร?

ปภ. ย่อมาจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th